Recente publicaties

Van peuter naar kleuter: de ontwikkeling van TTS tweelingen na laserbehandeling

September 2021

5 jaar kids.png

Dat het langdurig volgen van de ontwikkeling van tweelingen na een gecompliceerde zwangerschap belangrijk is, blijkt ook weer uit een recent Leids tweelingonderzoek gepubliceerd in The Journal of Pediatrics. Voor dit onderzoek werden kinderen, die na de laserbehandeling voor het tweeling- transfusiesyndroom (TTS) te vroeg of te licht werden geboren,  op 2-en op 5-jarige leeftijd teruggezien voor ontwikkelingsonderzoek. Hieruit bleek dat deze kinderen meer milde tot ernstige problematiek ervaren op de leeftijd van 5 jaar en dat deze problemen vaak nog niet gesignaleerd waren op 2-jarige leeftijd. Zo waren cognitieve testscores lager en was er vaker sprake van een milde cognitieve achterstand op de leeftijd van 5 jaar dan op de leeftijd van 2 jaar.

Om ontwikkelingsproblemen tijdig te signaleren, worden alle kinderen die een foetale behandeling hebben gehad, of te vroeg of te licht worden geboren, op vaste momenten (op 2,  5, en 8 jaar) teruggezien op onze follow-up polikliniek Neonatologie. Op deze manier kan, indien nodig, de juiste begeleiding worden opgestart.

Schoolprestaties en gedrag van kinderen behandeld met intra-uteriene bloedtransfusies voor HZFP

Juni 2021

Het LUMC heeft in samenwerking met Sanquin bloedbank in het tijdschrift Early Human Development een artikel gepubliceerd over onderzoek naar de schoolprestaties en gedragsontwikkeling van kinderen die tijdens de zwangerschap zijn behandeld met één of meerdere intra-uteriene bloed transfusies vanwege hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP).

Dit onderzoek laat zien dat zowel de schoolse vaardigheden als de gedragsontwikkeling van deze kinderen vergelijkbaar zijn met die van leeftijdgenoten uit de Nederlandse populatie.

Schoolkind.png

Voorspellen van het ontstaan van TTS met hartecho’s

Mei 2021

Plaatje onderzoek Manon.jpeg

Echo van hart, waarbij er metingen worden gedaan van o.a. de linker- en rechterkamer.

In het tijdschrift Prenatal Diagnosis heeft de tweelingonderzoeksgroep een artikel gepubliceerd over het voorspellen van het tweelingtransfusiesyndroom (TTS) bij monochoriale tweelingzwangerschappen. Uit dit onderzoek blijkt dat in zwangerschappen met een groot verschil in vruchtwater tussen beide kinderen, er met aanvullende hartmetingen voorspeld kan worden welke zwangerschappen TTS gaan ontwikkelen en welke niet. Toekomstige onderzoeken zullen uitwijzen of deze metingen in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen gaan worden en of het aantal ziekenhuisbezoeken verminderd kan worden.

De placenta van kinderen met FNAIT

Mei 2021

Placenta.png

Er zijn aanwijzingen dat de placenta (moederkoek) bij FNAIT-zwangerschappen minder goed werkt. In dit onderzoek werd het weefsel van verschillende placenta’s van zwangerschappen onder de microscoop bekeken. Onderzocht werd of er aanwijzingen zijn dat de antistoffen ook activatie van het complementsysteem veroorzaken in placenta’s van zwangerschappen met FNAIT. Het complement systeem is onderdeel van het aangeboren afweersysteem en belangrijk bij de verdediging tegen ziektes, maar kan ook –per ongeluk- lichaamseigen weefsels beschadigen. We zagen in de FNAIT placenta’s vaker activatie van het complementsysteem. Dit kan leiden tot schade en een minder goede werking van de placenta. Door dit onderzoek leren we de ziekte FNAIT beter te begrijpen en beter behandelen.

De ontwikkeling binnen de foetale therapie

April 2021

Samen met ethici Sanne van der Hout en Wybo Dondorp schreef onderzoeksgroep een ethisch artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over de ontwikkelingen binnen de foetale therapie. Het is belangrijk ons te realiseren dat  -correct gezegd- maternale-foetale therapie (MFT) een bijzondere vorm van geneeskunde is, omdat behandeling van de foetus uitsluitend mogelijk is via het lichaam van een ander: de zwangere vrouw. Aanvankelijk ging het binnen de MFT om levensreddende ingrepen bij foetussen met een levensbedreigende aandoening. In de afgelopen jaren heeft er een verbreding van het toepassingsgebied plaatsgevonden en worden ook foetale behandelingen gegeven om de kwaliteit van leven van het kind aanzienlijk te verbeteren. In dit artikel wordt deze verschuiving beschreven en daarbij voorbeelden genoemd. Deze verbreding roept nieuwe ethische vragen op met specifiek aandacht voor counseling en therapeutische misconceptie.

Zwangere.png

Ademhalingsproblemen bij tweelingen met sFGR

Februari 2021

De tweeling-onderzoeksgroep publiceerde recent in tijdschrift EClinicalMedicine over de ademhalingsproblematiek van tweelingen met selectieve groeivertraging. Hierin vonden ze dat het grote kind bij geboorte meer problemen ervaart met de ademhaling dan het kleine kind, maar dat het kleine kind in de weken na de geboorte juist meer ademhalingsproblemen laat zien. Deze informatie is van belang om aan het begin van het leven beter te kunnen anticiperen op ademhalingsproblemen bij tweelingen met selectieve groeivertraging.

Ademhaling prematuur.png

Amnionstrengen na laserbehandeling voor TTS

Oktober 2020

De tweeling-onderzoeksgroep publiceerde recent in het tijdschrift American Journal of Obstetrics and Gynaecology hun studie naar amnionstrengen na lasertherapie voor TTS. Amnionstrengen zijn vliezige touw-achtige structuren, die zich kunnen vormen uit het binnenvlies (amnion) van de vruchtzak. Amnionstrengen kunnen insnoeringen en soms amputaties van vingers, tenen of ledematen van het kind veroorzaken. Bij lasertherapie voor TTS is er een verhoogde kans op amnionstrengen, omdat tijdens de procedure een gat moet worden gemaakt in de vliezen om zo de baarmoeder in te kunnen. De tweeling-onderzoeksgroep van het LUMC heeft laten zien dat bij 2% van de TTS-zwangerschappen behandeld met laser, amnionstrengen optreden. Vaak werd er op de echo al gezien dat het amnionvlies (binnenvlies) was losgekomen van het chorionvlies (buitenvlies). Deze informatie is van belang omdat kennis van risico’s op deze complicatie de snelheid van detectie van de amnionstrengen zou kunnen verbeteren, zodat een eventuele behandeling kan worden toegepast.
 

amniotic band.jpeg