top of page

TAPS Trial

Categorie: Onderzoek naar TAPS

Er zijn verschillende manieren om TAPS voor de geboorte te behandelen: laserbehandeling, transfusies, selectieve reductie, afwachtend beleid en vroegtijdig bevallen.  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de beste therapie voor TAPS is. 

 

Om hierachter te komen, is het LUMC een wereldwijd onderzoek gestart, genaamd ‘The TAPS Trial’. Met dit onderzoek hoopt het LUMC over een aantal jaar te weten hoe tweelingen met TAPS het beste voor de geboorte behandeld moeten worden.

Voor dit onderzoek is deelname van patiënten noodzakelijk. Daarom zult u, wanneer u gediagnosticeerd wordt met TAPS stadium 2 of hoger en tussen de 20-28 weken zwanger bent, benaderd worden om mee te doen aan dit onderzoek. Als u toestemming voor deelname geeft, zal door middel van loting bepaald worden of u behandeld wordt met lasertherapie of met de standaardtherapie (bestaande uit: afwachtend beleid of bloedtransfusies, en/of vroegtijdig bevallen).

 

Behalve de loting zullen er in het kader van dit onderzoek geen extra handelingen verricht worden. Alle zorg die u zult ontvangen, zal onderdeel zijn van de standaard klinische zorg voor monochoriale tweelingen met TAPS.

 

Meer informatie over TAPS en de TAPS trial is de vinden op www.thetapstrial.com 

Betrokken onderzoekers

Dr. L.S.A. Tollenaar

Prof. Dr. E Lopriore

Dr. J.M.M. Van Klink

Dr. F. Slaghekke

TAPS Trial Logo (text).png
bottom of page