top of page

Lemon study

Categorie: Onderzoek naar sFGR

Het doel van dit onderzoek is om de gezondheid en ontwikkeling van monochoriale tweelingen met selectieve groeivertraging op latere leeftijd te bekijken. Hiervoor nodigen we deze tweelingen, geboren tussen 2002-2017, uit voor vervolgonderzoek in het LUMC. Daarbij wordt er op verschillende leeftijden gekeken naar de ontwikkeling, de groei, het hart en naar de longen. De informatie die we met dit onderzoek verkrijgen kunnen we gebruiken om ouders van tweelingen met hetzelfde ziektebeeld beter te kunnen voorlichten en te adviseren. Ook kunnen we de informatie gebruiken om in de toekomst meer inzicht te krijgen in mogelijke behandelingen.

Wilt u meer weten over dit tweelingonderzoek? Mail dan lemon_KJC@lumc.nl

Lemon Study - Beeldmerk.png
bottom of page