top of page

Onderzoek binnen de foetale therapie

Binnen de foetale therapie zijn er verschillende onderzoekslijnen:

Monochoriale tweelingen:

 • TWINLIFE, een LUMC geïnitieerd onderzoek naar de gevolgen  op de langere termijn van suboptimale omstandigheden in de baarmoeder 

 • TAPS trial, een LUMC geïnitieerde internationale RCT voor het optimaliseren van behandeling bij TAPS

 • ALIGN studie, een retrospectieve studie in samenwerking met UZ Leuven en het Karolinska Ziekenhuis in Stockholm om de zorg te optimaliseren van tweelingen met selectieve groeivertraging

 • Hartziekten bij monochoriale tweelingen

 • Neurologische afwijkingen bij monochoriale tweelingen

 • TRAPPIST-studie, een UZ Leuven geïnitieerd onderzoek naar het verder optimaliseren van behandeling bij TRAP/acardiacus

 • Follow-up na foetale behandeling

 • LEMON studie - een LUMC geïnitieerd onderzoek naar de langetermijngevolgen na selectieve groeivertraging

 • Invloed van foetale therapie, gecompliceerde zwangerschap op ouders/familie, op de korte en lange termijn

 • Counseling en ethiek binnen de foetale therapie

 • Placenta pathologie bij monochoriale tweelingen

 • verbetering van instrumentarium - in samenwerking met TU-Delft (Medical Delta) 

Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP):

 • De internationale LUMC geïnitieerde Dionysus registratie voor inzicht en verbetering van zorg bij HZFP

 • LUMC geïnitieerde EPO-4-rhesus studie, onderzoek naar het effect van EPO na de geboorte op het aantal bloedtransfusies

 • Unity studie, een door Janssen geïnitieerde studie naar een nieuw middel om ernstige HZFP te voorkomen. 

 • Clarity studie, een natuurlijk beloop cohort als vergelijking voor de Unity studie

 • Rhesus Global, een LUMC geïnitieerde samenwerking met meerdere ziekenhuizen in sub-sahara Afrika om een reductie in rhesusgerelateerde sterfte te bewerkstellen.

 • IgG-Fc-glycosylatie van anti-D als betere voorspeller voor ernstige HZFP
   

Alle onderzoeken voor HZFP worden verricht in nauwe samenwerking met Sanquin.

FNAIT:

 • de HIP studie, landelijke studie gericht op het verbeteren van de kennis en zorg rondom antistoffen tegen bloedplaatjes in de zwangerschap.

 • de NO-FNAIT studie - lange termijn gevolgen van FNAIT

 • de LUMC geïnitieerde internationale FNAIT registratie: internationale studie naar de postnatale behandeling van kinderen geboren met FNAIT

 • FNAIT screeningsstudie, een door Rallybio geïnitieerde studie naar het natuurlijk beloop van FNAIT.
   

Alle onderzoeken voor FNAIT worden verricht in nauwe samenwerking met Sanquin.

Foetale stamcelbehandeling:

 • BOOSTB4-studie, stamcelbehandeling voor en na de geboorte bij osteogenesis imperfecta. Een Europese studie waarbij het Karolinska Instituut initiërend centrum is. In Nederland is het LUMC en UMCU betrokken.

bottom of page