top of page

Instructies opsturen placenta

Om te beoordelen of de laserbehandeling compleet is geweest wordt de placenta opgespoten met kleurverf. Op deze manier kunnen eventuele resterende bloedvat verbindingen in beeld worden gebracht. 

Het LUMC spuit monochoriale placenta’s op indien er sprake is van:

  • In het LUMC behandelde monochoriale tweeling voor TTS of TAPS

  • Groot hemoglobineverschil (> 5mmol/l) tussen de tweeling en derhalve verdenking spontane TAPS of acute peripartum TTS 

  • Indien er sprake is geweest van intra-uteriene vruchtdood (IUVD) van één of beide foetussen, dan alleen indien er sprake is van een recente IUVD (< 1 week voor geboorte). Nadien is opspuiten door maceratie van de placenta niet meer mogelijk.

IMG_3446 2.JPG

  • Plaats de placenta plat in een bak en bewaar deze droog in de koelkast (GEEN formaline!). Placenta’s kunnen zonder probleem enkele dagen in de koelkast bewaard worden.

  • Markeer de navelstrengen: 1 en 2 klemmen voor respectievelijk kind 1 en 2 

  • Verricht bloedafnames (voor bloedgas o.i.d.) alleen uit de navelstreng en niet uit placentavaten (anders ontstaat er lekkage bij het opspuiten) 

  • Stuur een mail naar verloskunde@lumc.nl, dan zal transport door onze foetale therapie verpleegkundige geregeld worden tijdens kantooruren. Tevens het verzoek om de volgende gegevens te mailen:

  • Telefoonnummer en e-mailadres van contactpersonen uit het insturende ziekenhuis (om foto’s en verslag te kunnen sturen). 

  • Klinische gegevens van monochoriale tweeling inclusief amenorroeduur bij geboorte, geboortegewichten, geslacht, hemoglobine-, reticulocyten- en erytrocytenwaarden. 

Placentapathologie

De placenta geeft vaak informatie over een mogelijke oorzaak van groeivertraging of voor een onverwachte slechte uitkomst van de zwangerschap. Het kan zinvol zijn om weefsel van de placenta naar het LUMC te sturen voor verder onderzoek. In veel gevallen kan het onderzoek van de placenta richting geven over de oorzaak van een aandoening. Het is altijd mogelijk om ons te vragen voor advies of voor weefsel onderzoek. 

Voor het versturen van een placenta naar het LUMC graag altijd overleg via verloskunde@lumc.nl.

Criteria voor opsturen
Instructies bewaren en versturen van de placenta
bottom of page