DIONYSUS study

Categorie: Onderzoek naar hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene

Het LUMC is het nationale verwijscentrum voor bloedgroepantagonisme in de zwangerschap. Bij een bloedgroepantagonisme zijn er antistoffen bij de moeder die een bloedarmoede bij de foetus kan doen ontstaan en na geboorte de geelzucht kan veroorzaken. Tijdens de zwangerschap worden vrouwen die risico lopen op deze ziekte echoscopisch gevolgd. Bij tekenen van een bloedarmoede bij de foetus kan deze behandeld worden met een intrauteriene bloedtransfusie. Na de geboorte kan de afbraak van de rode bloedcellen leiden tot geelzucht en een bloedarmoede. Geelzucht kan behandeld worden met fototherapie en/of een wisseltransfusie. De bloedarmoede kan in deze fase behandeld worden met een bloedtransfusie. In het algemeen is het goed bekend welke behandelingen en hoe vaak deze behandelingen in het LUMC verricht worden en ook wat de uitkomsten van deze kinderen zijn. Maar, het is vrij onbekend wat er precies in andere centra in andere landen wordt gedaan en wat de uitkomsten van deze moeders en kinderen zijn.

 

De Dionysus studie is een door het LUMC geïnitieerde internationale studie waarbij we samenwerken met verschillende centra uit andere landen met een expertise in de foetale therapie. Ons doel is om een overzicht te verkrijgen van de verschillen en gelijkenissen in behandelingen en de klinische uitkomsten. Door met meerdere centra samen te werken krijgen we een beter beeld van de ziekte en kunnen we de huidige behandeling samen met de internationale centra verder optimaliseren.

Betrokken onderzoekers

Drs. Derek de Winter, promovendus, LUMC en Sanquin

Prof. Dr. Enrico Lopriore, hoogleraar Neonatologie en afdelingshoofd Neonatologie, LUMC

Dr. Joanne Verweij, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC

Dr. Carolien Zwiers, Arts-assistent in opleiding Obstetrie & Gynaecologie, LUMC

Prof. Dr. Masja de Haas, bijzonder hoogleraar Translationele Immunohematologie, Sanquin

Prof. Dr. Ellen van der Schoot, hoogleraar Experimentele Immunohematologie, Sanquin

DIONYSUS Final Logo 20May2021png.png