Proefschriften

Hieronder is een chronologisch overzicht te vinden van de verschenen proefschriften van de onderzoeksgroep Foetale Therapie van het LUMC. Elk proefschrift geeft een belangrijke stap weer naar verbeterde zorg binnen de foetale therapie. Het foetale therapie team van het LUMC heeft als belangrijk doel deze onderzoekslijnen te blijven voortzetten om te streven naar verbeterde zorg voor zeldzame foetale aandoeningen.

Op 7 juli 2021 promoveerde Dr. Manon Gijtenbeek op cardiovasculaire aandoeningen bij monochoriale tweelingen. In haar proefschrift liet ze onder andere zien dat hartafwijkingen voorkomen bij ongeveer 11% van de tweelingen die behandeld zijn met laserbehandeling voor het tweelingtransfusiesyndroom. Klik hier om het proefschrift van Dr. Gijtenbeek te lezen. 

Proefschrift_ManonGijtenbeek.png
WhatsApp Image 2021-07-03 at 13.01.25.jpeg
Cardiovascular compromise in monochorionic twins
Proefschrift Sanne Eschbach.png
Esbasch-S-Kliniekarts_edited.jpg
Hemodynamic adaptation in monochorionic twin pregnancies

Op 15 juli 2021 promoveerde Dr. Sanne Eschbach op hemodynamische aanpassing bij monochoriale tweelingzwangerschappen. In haar proefschrift liet ze onder meer zien dat wanneer bij goedgroeiende monochoriale tweelingen de navelstrengen dichtbij elkaar de placenta ingaan, dat dit geassocieerd is met afwijkende bloedstromen bij de foetussen. Ook deed Dr. Eschbach onderzoek naar de hartafwijking 'right ventricular outlet tract obstruction' (RVOTO) en ontdekte dat dit in tot 3% van de TTS-recipienten voorkomt en mogelijk samenhangt met de zwangerschapsduur waarbij de ziekte ontstaat. Het proefschrift. van Dr. Eschbach is hier te lezen. 

Next steps towards improved care for
twin anemia polycythemia sequence
Proefschrift Lisanne Tollenaar.png
IMG_2477 2.jpg

Op 10 september 2020 promoveerde Dr. Lisanne Tollenaar op tweeling anemie polycytemie sequentie (TAPS). Haar onderzoek richtte zich op het verbeteren van diagnose voor TAPS, het internationaal in kaart brengen en bestuderen van de behandelmogelijkheden voor TAPS, en het analyseren van de langetermijnuitkomsten van dit ziektebeeld. Ze liet met haar proefschrift onder andere zien dat met name TAPS-donoren een hoge kans hebben op ontwikkelingsproblematiek en doofheid. 

Het volledige proefschrift van Dr. Tollenaar is hier te lezen. 

Fetal and Neonatal Alloimmune Trombocytopenia
evidence based screening

Op 26 november 2019 promoveerde Dr. Dian Winkelhorst op foetale en neonatale allo-immuun trombocytopenie (FNAIT). Voor haar promotieonderzoek zette zij mede in samenwerking met bloedbank Sanquin een grote nationale screeningstudie op (de HIP studie). In haar proefschrift presenteert ze de voorlopoige uitkomsten van deze studie. Daarnaast wordt in haar proefschrift ingegaan op de korte- en langetermijnuitkomsten van kinderen met FNAIT die, als gevolg van deze ziekte, een hersenbloeding hadden gehad.  Het proefschrift van Dr. Winkelhorst is hier te lezen. 

Proefschrift Dian.png
Dian Winkelhorst.jpeg
Short- and long-term outcome after fetal therapy for thoracic abnormalities

Op 9 oktober 2019 promoveerde Dr. Ruben Witlox op korte- en langetermijnuitkomsten na foetale therapie voor thoracale afwijkingen. In zijn proefschrift laat hij onder andere zien dat kinderen die tijdens de zwangerschap behandeld zijn met shunts voor een geïsoleerde hydrothorax vaak ademhalingsproblemen bij geboorte hebben door vocht in de longen. De uitkomst van deze kinderen is over het algemeen goed, mits zij bij 32 weken of later geboren worden. Het gehele proefschrift van Dr. Witlox is hier te lezen.

Proefschrift Ruben Witlox.png
Witlox.jpeg
Hemolytic disease of the fetus and newborn
Proefschrift Carolien Zwiers.png
Zwiers.jpeg

Op 12 maart 2019 promoveerde Dr. Carolien Zwiers op hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP). In haar proefschrift beschreef ze onder andere de resultaten van de PETIT studie, een grote internationale studie waarin het effect van IVIg-behandeling op de uitkomst van kinderen met HZFP werd onderzocht. In deze studie kwam naar voren dat behandeling met IVIg tijdens de zwangerschap geassocieerd was met een lagere kans op hydrops foetalis en verminderde noodzaak tot het uitvoeren van een wisseltransfusie na geboorte van het kind. Klik hier voor het volledige proefschrift. 

Technical aspects of laser surgery for TTTS

Op 22 juni 2017 promoveerde Dr. Joost Akkermans op technische aspecten van laserbehandeling voor TTS. In zijn proefschrift onderzoekt hij onder andere de mate van weefselschade die de laserbehandeling veroorzaakt op de placenta. Ook ontwikkelde hij, in overeenstemming met een groep internationale experts, een lijst van 55 essentiële substappen voor het uitvoeren van een laserbehandeling

IMG_1493.jpg
Joost Akkermans.jpeg
Neonatal hematological and biochemical complications in TTTS and TAPS

Op 13 juni 2017 promoveerde Dr. Lianne Verbeek op neonatale hematologische en biochemische complicaties bij tweelingen met TTS of TAPS. In haar proefschrift liet ze onder andere zien dat nierfunctiestoornissen vaker voorkomen bij TAPS donoren dan bij TAPS recipienten. Ook beschreef ze dat bij monochoriale tweelingen de eerstgeborene baby vaker een lager hemoglobinegehalte heeft dan de baby die als tweede geboren wordt. Het gehele proefschrift van Dr. Verbeek is hier te lezen.

Proefschrift Lianne Verbeek.png
Lianne Verbeek.jpeg
Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia
Towards implementation of screening in pregnancy

Op 13 juni 2017 promoveerde Dr. Marije Kamphuis op foetale en neonatale allo-immuun trombocytopenie (FNAIT). Tijdens haar promotieonderzoek voerde zij onder meer een gerandomiseerde studie uit waarin het effect van laaggedoseerde IVIg werd vergeleken met de standaarddosis van IVIg tijdens de behandeling. Zij liet met deze studie zien dat beide doseringen (laag en normaal) geassoiceerd waren met een lage kans op complicaties als gevolg van de FNAIT. Het gehele proefschrift van Dr. Kamphuis is hier te lezen. 

Proefschrift Marije Kamphuis.jpeg
Marije Kamphuis.jpeg
Placental characteristics and complications in monochorionic twins

Op 8 november 2016 promoveerde Dr. De-Peng Zhao op placentaire eigenschappen en complicaties bij monochoriale tweelingzwangerschappen. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Dr. Zhao in het LUMC een groot aantal monochoriale tweelingplacenta's opgespoten en beoordeeld. Op basis van deze data concludeerde hij onder andere dat veno-veneuze vaatverbindingen vaker voorkwamen bij placenta's van tweelingen met TTS dan bij placenta's van ongecompliceerde tweelingen, en dat deze vaatverbindingen mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Het gehele proefschrift van Dr. Zhao is hier te lezen. 

Proefschrift Danny.png
Depeng-Zhao-2.jpeg
Placental characteristics in twin-to-twin transfusion syndrome and twin anemia-polycythemia sequence

Op 13 oktober 2016 promoveerde Dr. Suzanne de Villiers op placentaire eigenschappen van tweelingen met TTS of TAPS.  Zij beschrijft in haar proefschrift onder andere dat arterio-arteriële vaatverbindingen veel minder frequent voorkomen op placenta's van TTS-tweelingen dan op de placenta's van tweelingen die niet TTS ontwikkeld hebben. Mogelijk werken arterio-arteriële vaatverbindingen dus beschermend tegen het ontwikkelen van de ziekte.  

Het gehele proefschrift van Dr. De Villiers is hier te lezen. 

Proefschrift Suzanne de Villiers.png
Proefschrift Jeanine van Klink.jpeg
Jeanine kl.jpg
Long-term neurodevelopmental outcome after fetal therapy

Op 16 december 2015 promoveerde Dr. Jeanine van Klink op ontwikkelingsuitkomsten op de lange termijn na foetale therapie. Tijdens haar promotietraject onderzocht dr. Van Klink de ontwikkeling van kinderen die behandeld waren met verschillende vormen van foetale therapie, zoals laserbehandeling. Zie liet onder andere zien dat de langetermijnuitkomst van TTS-tweelingen aanzienlijk is verbeterd na het introduceren van de laserbehandeling. Sinds 2015 is foetale behandeling officieel een indicatie voor poliklinische nacontroles volgens de richtlijnen van de Landelijke Follow-up Neonatologie (LNF). Het volledige proefschrift van Dr. Van Klink is hier te lezen.

Intrauterine blood transfusion : indications, risks, quality control and long-term outcome

Op 10 september 2015 promoveerde Dr. Irene Lindenburg op indicaties, risico's, kwaliteitscontrole en langetermijnuitkomsten van intra-uteriene bloedtransfusies (IUT). Met haar promotieonderzoek liet zij onder andere zien dat het uitvoeren van  IUT's voor de 20 weken zwangerschapsduur gepaard gaat met een hogere kans op complicaties. Ook bracht zij met de LOTUS-study in beeld dat de kans op ontwikkelingsproblematiek na een IUT voor HZFN laag is. Het gehele proefschrift van Dr. Lindenburg is hier te lezen. 

Proefschrift Irene Lindenburg.png
Irene-Lindenburg.jpeg
Teaching and quality control in fetoscopic surgery

Op 13 mei 2015 promoveerde Dr. Suzanne Peeters op onderwijs en kwaliteitscontrole voor foetale therapie. In haar proefschrift onderzocht ze onder andere de leercurve van een foetaal therapeut en het effect van het trainen met een simulatiemodel voor het uitvoeren van een behandeling in de baarmoeder. Het gehele proefschrift is hier te lezen.

Proefschrift Suzanne Peeters.png
Suzanne Peeters.jpeg
Twin Anemia Polycythemia Sequence

Op 28 oktober 2014 promoveerde Dr. Femke Slaghekke op tweeling anemie polycytemie sequentie (TAPS). In haar proefschrift presenteert ze onder andere de resultaten van de Solomon trial, een gerandomiseerde studie waarin de Solomon-lasertechniek werd vergeleken met de selectieve lasertechniek. Uit deze studie bleek o.a. dat bij de Solomontechniek de kans op post-laser TAPS kleiner was dan bij de selectieve techniek. Sinds deze studie wordt de Solomontechniek standaard gebruikt bij laserbehandeling voor TTS. Het gehele proefschrift van Dr. Slaghekke is hier te lezen.

Proefschrift Femke Slaghekke.png
Slaghekke.jpeg
Hematological outcome in neonatal alloimmune hemolytic disease

Op 7 maart 2013 promoveerde Dr. Mirjam Rath op de hematologische uitkomsten van neonatale allo-imuun hemolytische ziekte. Met haar promotieonderzoek liet zij onder meer zien pasgeborenen with Kell hemolytische ziekte meer fototherapie nodig hebben en minder wisseltransfusies vergeleken met pasgeborenen met Rhesus D hemolytische ziekte, maar dat kinderen met Kell hemolytische ziekte en Rhesus D hemolytische ziekte even veel transfusies na geboorte nodig hebben. Het volledige proefschrift van Dr. Rath is hier te lezen. 

Proefschrift Mirjam Rath.png
Mirjam Rath.jpeg
Neonatal management and outcome in red cell alloimmunization

Op 15 februari 2012 promoveerde Dr. Vivianne Wintjens op neonataal beleid en uitkomsten van de ziekte HZFP. Met haar promotieonderzoek liet zij middels een gerandomiseerde studie zien dat profylactische IVIg de kans op een wisseltransfusie niet verkleint en ook niet tot een verbetering van de uitkomsten van kinderen met HZFP leidt. Het gehele proefschrift van Dr. Wintjens is hier te lezen. 

Proefschrift Vivianne.png
VivianneSmits.jpeg