top of page

Proefschriften

Hieronder is een chronologisch overzicht te vinden van de verschenen proefschriften van de onderzoeksgroep Foetale Therapie van het LUMC. Elk proefschrift geeft een belangrijke stap weer naar verbeterde zorg binnen de foetale therapie. Het foetale therapie team van het LUMC heeft als belangrijk doel deze onderzoekslijnen te blijven voortzetten om te streven naar verbeterde zorg voor zeldzame foetale aandoeningen.

Twin-twin transfusion syndrome
antenatal complications and postnatal outcome after fetoscopic laser therapy

Op 6 februari 2024 promoveerde Dr. Patricia Knijnenburg op het tweelingtransfusiesyndroom (TTTS). In het proefschrift wordt aandacht besteed aan complicaties die kunnen optreden na fetoscopische laser therapie voor TTTS en mogelijke risicofactoren daarvoor. Dr. Knijnenburg heeft tevens onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen die TTTS hebben gehad. Zij ontdekte dat de aanwezigheid en mate van ontwikkelingsproblemen bij deze kinderen tussen de leeftijd van 2 en 5 jaar sterk kan veranderen. Dit benadrukt het belang van het volgen van deze kinderen.

 

Het volledige proefschrift is hier te lezen.

Improving Care for red blood cell alloimmunized pregnant women

Op 13 september 2023 promoveerde Dr. Yolentha Slootweg op Hemolytische Ziekte van de Foetus en Pasgeborene. Het proefschrift van Dr. Slootweg laat zien dat het voor zorgverleners moeilijks is om op de hoogte te blijven van alle risico’s van deze ziekte door de zeldzaamheid hiervan, wat maakt dat de zwangere hierover minder goed voorgelicht wordt. In de aanpassing van de nieuwe landelijke leidraad moeten zorgverleners hier beter in ondersteund worden. Daarnaast komt er uit haar proefschrift suggesties voor duurzamere inzet van laboratoriumtesten en weten we beter in welke gevallen we de zwangere nog beter kunnen beschermen tegen de aanmaak van rode bloedcel antistoffen. Lees hier het hele proefschrift. 

image00006.jpeg
voorkant proefschrift Thijs.jfif
Fetal and Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: the proof of the pudding is in the eating

Op donderdag 13 april 2023 is Dr. Thijs de Vos gepromoveerd op Foetale en Neonatale Allo-imuun Trombocytopenie.  

Samen met collega Dr. Winkelhorst heeft Dr. de Vos met de HIP studie de incidentie van het voorkomen van antistoffen tegen bloedplaatjes onderzocht en gekeken naar het aantal ernstig zieke kinderen wat hieruit voort komt. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar de lange termijn uitkomsten van kinderen die als baby FNAIT hebben gehad, maar ook wat de kosteneffectiviteit is van het opzetten van een screeningsprogramma voor FNAIT. Zijn proefschrift legt de basis voor het eventueel opzetten van een screeningsprogramma in Nederland zoals dit ook voor de erytrocytenantistoffen bestaat (Rhesusziekte). Lees hier zijn volledige proefschift. 

 

Selective fetal growth restriction in identical twins: from womb to adolescence 

Op woensdag 11 januari 2023 promoveerde Dr. Sophie Groene cum laude op selectieve groeivertraging in monochoriale tweelingen.  In haar proefschrift vond Dr. Groene onder andere  dat het kleinere kind een bijna 5 keer zo grote kans heeft op het ontwikkelen van milde psychomotore ontwikkelingsachterstand. Klik hier om het volledige proefschrift van Dr. Groene te lezen. 

Sophie zal aanblijven als postdoctoraal onderzoeker en zich gaan focussen op vroege breinontwikkeling in monochoriale tweelingen.

Screenshot 2023-01-30 at 10.14.36.png
IMG_2839.jpeg
Optimising neonatal management of haemolytic disease of the fetus and newborn

Op dinsdag 26 april 2022 promoveerde Dr. Isabelle Ree op hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP). In haar proefschrift liet Dr. Ree onder andere zien wat de uitkomsten en complicaties van de huidige behandeling zijn op de korte en lange termijn. Zo liet ze zien dat het aantal wisseltransfusies is gedaald van 70% naar 10% in de afgelopen 20 jaar van de kinderen met HZFP. Klik hier om het proefschrift van Dr. Ree te lezen. 

Kaft Isabelle promotie.jpg
Ree.jpeg

Op 7 juli 2021 promoveerde Dr. Manon Gijtenbeek op cardiovasculaire aandoeningen bij monochoriale tweelingen. In haar proefschrift liet ze onder andere zien dat hartafwijkingen voorkomen bij ongeveer 11% van de tweelingen die behandeld zijn met laserbehandeling voor het tweelingtransfusiesyndroom. Klik hier om het proefschrift van Dr. Gijtenbeek te lezen. 

Proefschrift_ManonGijtenbeek.png
WhatsApp Image 2021-07-03 at 13.01.25.jpeg
Cardiovascular compromise in monochorionic twins
Proefschrift Sanne Eschbach.png
Esbasch-S-Kliniekarts_edited.jpg
Hemodynamic adaptation in monochorionic twin pregnancies

Op 15 juli 2021 promoveerde Dr. Sanne Eschbach op hemodynamische aanpassing bij monochoriale tweelingzwangerschappen. In haar proefschrift liet ze onder meer zien dat wanneer bij goedgroeiende monochoriale tweelingen de navelstrengen dichtbij elkaar de placenta ingaan, dat dit geassocieerd is met afwijkende bloedstromen bij de foetussen. Ook deed Dr. Eschbach onderzoek naar de hartafwijking 'right ventricular outlet tract obstruction' (RVOTO) en ontdekte dat dit in tot 3% van de TTS-recipienten voorkomt en mogelijk samenhangt met de zwangerschapsduur waarbij de ziekte ontstaat. Het proefschrift. van Dr. Eschbach is hier te lezen. 

Next steps towards improved care for
twin anemia polycythemia sequence
Proefschrift Lisanne Tollenaar.png
IMG_2477 2.jpg

Op 10 september 2020 promoveerde Dr. Lisanne Tollenaar op tweeling anemie polycytemie sequentie (TAPS). Haar onderzoek richtte zich op het verbeteren van diagnose voor TAPS, het internationaal in kaart brengen en bestuderen van de behandelmogelijkheden voor TAPS, en het analyseren van de langetermijnuitkomsten van dit ziektebeeld. Ze liet met haar proefschrift onder andere zien dat met name TAPS-donoren een hoge kans hebben op ontwikkelingsproblematiek en doofheid. 

Het volledige proefschrift van Dr. Tollenaar is hier te lezen. 

Fetal and Neonatal Alloimmune Trombocytopenia
evidence based screening

Op 26 november 2019 promoveerde Dr. Dian Winkelhorst op foetale en neonatale allo-immuun trombocytopenie (FNAIT). Voor haar promotieonderzoek zette zij mede in samenwerking met bloedbank Sanquin een grote nationale screeningstudie op (de HIP studie). In haar proefschrift presenteert ze de voorlopoige uitkomsten van deze studie. Daarnaast wordt in haar proefschrift ingegaan op de korte- en langetermijnuitkomsten van kinderen met FNAIT die, als gevolg van deze ziekte, een hersenbloeding hadden gehad.  Het proefschrift van Dr. Winkelhorst is hier te lezen. 

Proefschrift Dian.png
Dian Winkelhorst.jpeg
Short- and long-term outcome after fetal therapy for thoracic abnormalities

Op 9 oktober 2019 promoveerde Dr. Ruben Witlox op korte- en langetermijnuitkomsten na foetale therapie voor thoracale afwijkingen. In zijn proefschrift laat hij onder andere zien dat kinderen die tijdens de zwangerschap behandeld zijn met shunts voor een geïsoleerde hydrothorax vaak ademhalingsproblemen bij geboorte hebben door vocht in de longen. De uitkomst van deze kinderen is over het algemeen goed, mits zij bij 32 weken of later geboren worden. Het gehele proefschrift van Dr. Witlox is hier te lezen.

Proefschrift Ruben Witlox.png
Witlox.jpeg
Hemolytic disease of the fetus and newborn
Proefschrift Carolien Zwiers.png
Zwiers.jpeg

Op 12 maart 2019 promoveerde Dr. Carolien Zwiers op hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP). In haar proefschrift beschreef ze onder andere de resultaten van de PETIT studie, een grote internationale studie waarin het effect van IVIg-behandeling op de uitkomst van kinderen met HZFP werd onderzocht. In deze studie kwam naar voren dat behandeling met IVIg tijdens de zwangerschap geassocieerd was met een lagere kans op hydrops foetalis en verminderde noodzaak tot het uitvoeren van een wisseltransfusie na geboorte van het kind. Klik hier voor het volledige proefschrift. 

Technical aspects of laser surgery for TTTS

Op 22 juni 2017 promoveerde Dr. Joost Akkermans op technische aspecten van laserbehandeling voor TTS. In zijn proefschrift onderzoekt hij onder andere de mate van weefselschade die de laserbehandeling veroorzaakt op de placenta. Ook ontwikkelde hij, in overeenstemming met een groep internationale experts, een lijst van 55 essentiële substappen voor het uitvoeren van een laserbehandeling

IMG_1493.jpg
Joost Akkermans.jpeg
Neonatal hematological and biochemical complications in TTTS and TAPS

Op 13 juni 2017 promoveerde Dr. Lianne Verbeek op neonatale hematologische en biochemische complicaties bij tweelingen met TTS of TAPS. In haar proefschrift liet ze onder andere zien dat nierfunctiestoornissen vaker voorkomen bij TAPS donoren dan bij TAPS recipienten. Ook beschreef ze dat bij monochoriale tweelingen de eerstgeborene baby vaker een lager hemoglobinegehalte heeft dan de baby die als tweede geboren wordt. Het gehele proefschrift van Dr. Verbeek is hier te lezen.

Proefschrift Lianne Verbeek.png
Lianne Verbeek.jpeg
Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia
Towards implementation of screening in pregnancy

Op 13 juni 2017 promoveerde Dr. Marije Kamphuis op foetale en neonatale allo-immuun trombocytopenie (FNAIT). Tijdens haar promotieonderzoek voerde zij onder meer een gerandomiseerde studie uit waarin het effect van laaggedoseerde IVIg werd vergeleken met de standaarddosis van IVIg tijdens de behandeling. Zij liet met deze studie zien dat beide doseringen (laag en normaal) geassoiceerd waren met een lage kans op complicaties als gevolg van de FNAIT. Het gehele proefschrift van Dr. Kamphuis is hier te lezen. 

Proefschrift Marije Kamphuis.jpeg
Marije Kamphuis.jpeg
Placental characteristics and complications in monochorionic twins

Op 8 november 2016 promoveerde Dr. De-Peng Zhao op placentaire eigenschappen en complicaties bij monochoriale tweelingzwangerschappen. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Dr. Zhao in het LUMC een groot aantal monochoriale tweelingplacenta's opgespoten en beoordeeld. Op basis van deze data concludeerde hij onder andere dat veno-veneuze vaatverbindingen vaker voorkwamen bij placenta's van tweelingen met TTS dan bij placenta's van ongecompliceerde tweelingen, en dat deze vaatverbindingen mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Het gehele proefschrift van Dr. Zhao is hier te lezen. 

Proefschrift Danny.png
Depeng-Zhao-2.jpeg
Placental characteristics in twin-to-twin transfusion syndrome and twin anemia-polycythemia sequence

Op 13 oktober 2016 promoveerde Dr. Suzanne de Villiers op placentaire eigenschappen van tweelingen met TTS of TAPS.  Zij beschrijft in haar proefschrift onder andere dat arterio-arteriële vaatverbindingen veel minder frequent voorkomen op placenta's van TTS-tweelingen dan op de placenta's van tweelingen die niet TTS ontwikkeld hebben. Mogelijk werken arterio-arteriële vaatverbindingen dus beschermend tegen het ontwikkelen van de ziekte.  

Het gehele proefschrift van Dr. De Villiers is hier te lezen. 

Proefschrift Suzanne de Villiers.png
Proefschrift Jeanine van Klink.jpeg
Jeanine kl.jpg
Long-term neurodevelopmental outcome after fetal therapy

Op 16 december 2015 promoveerde Dr. Jeanine van Klink op ontwikkelingsuitkomsten op de lange termijn na foetale therapie. Tijdens haar promotietraject onderzocht dr. Van Klink de ontwikkeling van kinderen die behandeld waren met verschillende vormen van foetale therapie, zoals laserbehandeling. Zie liet onder andere zien dat de langetermijnuitkomst van TTS-tweelingen aanzienlijk is verbeterd na het introduceren van de laserbehandeling. Sinds 2015 is foetale behandeling officieel een indicatie voor poliklinische nacontroles volgens de richtlijnen van de Landelijke Follow-up Neonatologie (LNF). Het volledige proefschrift van Dr. Van Klink is hier te lezen.

Intrauterine blood transfusion : indications, risks, quality control and long-term outcome

Op 10 september 2015 promoveerde Dr. Irene Lindenburg op indicaties, risico's, kwaliteitscontrole en langetermijnuitkomsten van intra-uteriene bloedtransfusies (IUT). Met haar promotieonderzoek liet zij onder andere zien dat het uitvoeren van  IUT's voor de 20 weken zwangerschapsduur gepaard gaat met een hogere kans op complicaties. Ook bracht zij met de LOTUS-study in beeld dat de kans op ontwikkelingsproblematiek na een IUT voor HZFN laag is. Het gehele proefschrift van Dr. Lindenburg is hier te lezen. 

Proefschrift Irene Lindenburg.png
Irene-Lindenburg.jpeg
Teaching and quality control in fetoscopic surgery

Op 13 mei 2015 promoveerde Dr. Suzanne Peeters op onderwijs en kwaliteitscontrole voor foetale therapie. In haar proefschrift onderzocht ze onder andere de leercurve van een foetaal therapeut en het effect van het trainen met een simulatiemodel voor het uitvoeren van een behandeling in de baarmoeder. Het gehele proefschrift is hier te lezen.

Proefschrift Suzanne Peeters.png
Suzanne Peeters.jpeg
Twin Anemia Polycythemia Sequence

Op 28 oktober 2014 promoveerde Dr. Femke Slaghekke op tweeling anemie polycytemie sequentie (TAPS). In haar proefschrift presenteert ze onder andere de resultaten van de Solomon trial, een gerandomiseerde studie waarin de Solomon-lasertechniek werd vergeleken met de selectieve lasertechniek. Uit deze studie bleek o.a. dat bij de Solomontechniek de kans op post-laser TAPS kleiner was dan bij de selectieve techniek. Sinds deze studie wordt de Solomontechniek standaard gebruikt bij laserbehandeling voor TTS. Het gehele proefschrift van Dr. Slaghekke is hier te lezen.

Proefschrift Femke Slaghekke.png
Slaghekke.jpeg
Hematological outcome in neonatal alloimmune hemolytic disease

Op 7 maart 2013 promoveerde Dr. Mirjam Rath op de hematologische uitkomsten van neonatale allo-imuun hemolytische ziekte. Met haar promotieonderzoek liet zij onder meer zien pasgeborenen with Kell hemolytische ziekte meer fototherapie nodig hebben en minder wisseltransfusies vergeleken met pasgeborenen met Rhesus D hemolytische ziekte, maar dat kinderen met Kell hemolytische ziekte en Rhesus D hemolytische ziekte even veel transfusies na geboorte nodig hebben. Het volledige proefschrift van Dr. Rath is hier te lezen. 

Proefschrift Mirjam Rath.png
Mirjam Rath.jpeg
Neonatal management and outcome in red cell alloimmunization

Op 15 februari 2012 promoveerde Dr. Vivianne Wintjens op neonataal beleid en uitkomsten van de ziekte HZFP. Met haar promotieonderzoek liet zij middels een gerandomiseerde studie zien dat profylactische IVIg de kans op een wisseltransfusie niet verkleint en ook niet tot een verbetering van de uitkomsten van kinderen met HZFP leidt. Het gehele proefschrift van Dr. Wintjens is hier te lezen. 

Proefschrift Vivianne.png
VivianneSmits.jpeg
Fetal pain

Op 3 november 2011 promoveerde Dr. Phebe Adama van Scheltema op foetale pijn. In haar proefschrift beschrijft ze de resultaten van de NO PAIN studie, een studie waarbij gekeken is naar de veranderingen van foetale stresshormonen ten gevolge van intra-uteriene transfusies. Daarnaast is het effect van foetale pijnstilling op deze stresshormonen onderzocht. Op basis van haar studies concludeerde ze dat vanaf 20 weken zwangerschapsduur pijnstilling aan de foetus gegeven moet worden tijdens invasieve foetale ingrepen. Het gehele proefschrift is hier te lezen. 

Fetal Pain Adama v Scheltema.png
Adama-van-Scheltema-P.N..jpg
3_eline-van-den-akker_hr-aangepast.jpeg
Fetal thrombocytopenia: preventive strategies

Op 19 juni 2008 promoveerde Dr. Eline van den Akker preventieve strategieën bij foetale trombocytopenie. Met haar proefschrift liet ze onder andere zien dat behandeling met intraveneuze immunoglobuline (IVIG) een belangrijke en veilige therapeutische optie is bij zwangeren bij wie het ongeboren kind ernstige trombocytopenie heeft. Voorheen werden deze kinderen in de baarmoeder behandeld met een risicovolle intra-uteriene trombocytentransfusie. Het proefschrift van Dr. Van den Akker is hier te lezen. 

WhatsApp Image 2022-03-10 at 8.14.33 PM.jpeg
Ultrasound Studies in Monochorionic Twin Pregnancies

Op 6 mei 2007 promoveerde Dr. Marieke Sueters op echostudies bij monochoriale tweelingen. Haar promotieonderzoek richtte zich op vroege detectie van TTS bij monochoriale tweelingzwangerschappen, waardoor een tijdige behandeling kan worden uitgevoerd, met als gevolg meer levendgeboren kinderen en minder handicaps. Het proefschrift van Dr. Sueters is hier te lezen. 

Proefschrift Sueters.jpeg
Sueters-Marieke.jpeg
Proefschrift Annemieke.png
Middeldorp.jpeg
Fetoscopic interventions in complicated monochorionic twin pregnancies

Op 17 april 2007 promoveerde Dr. Annemieke Middeldorp op de ontwikkeling van foetoscopische interventies bij monochoriale tweelingen. Zo beschreef zij de overleving en risico’s van de eerste 100 laserbehandelingen in het LUMC en deed ze onderzoek naar residuele anastamosen. Het gehele proefschrift van dr. Middeldorp is hier te lezen. 

Twin-to-twin transfusion syndrome: from placental anastomoses to long-term outcome

Op 13 september 2006 promoveerde Dr. Enrico Lopriore op het tweelingtransfusiesyndroom (TTS). Gedurende zijn promotietraject deed hij veel onderzoek naar de neonatale uitkomsten en langetermijneffecten van TTS. Daarnaast publiceerde hij in deze tijd de eerste beschrijving van spontane tweeling anemie polycythemie sequentie (TAPS). Het hele proefschrift is hier te lezen. 

Enrico proefschrift.png
EnricoLopriore.jpeg
Esther Sikkel.png
esther_sikkel.jpeg
Diagnostic procedures for assessing severity of alloimmune fetal anemia 

Op 2 maart 2006 promoveerde Dr. Esther Sikkel op diagnostische procedures om de ernst van HZFP te meten. Zij liet onder andere zien dat een intra-uteriene transfusie, waardoor het foetale hematocriet in korte tijd snel stijgt, gevolgd wordt door een daling van de piekflow in de middelste hersenslagader. Het gehele proefschrift is hier te lezen. 

Proefschrift Inge v Kamp.png
Inge-Van-Kamp.jpeg
Intrauterine transfusions for red cell alloimmunization

In 2004 promoveerde Dr. Inge van Kamp op intra-uterine transfusies bij ongeboren kinderen met HZFP. Met haar onderzoek liet zij onder andere zien dat intra-uterine transfusies veilig zijn en dat ze zeer effectief zijn in het behandelen van foetale anemie. 

Management of Fetal Alloimmune Thrombocytopenia

Op 3 mei 2004 promoveerde Dr. Celine Radder op beleid bij foetale allo-immuun trombocytopenie (FNAIT). Door onderzoek gedurende haar promtoietraject zijn er duidelijke aanwijzingen gevonden dat de behandeling met intraveneuze immuunglobulinen (IVIG) het optreden van een hersenbloeding bij kinderen met FNAIT kan voorkomen zonder dat dit nadelige effecten heeft voor de ontwikkeling van het kind. 

WhatsApp Image 2022-03-11 at 11.30.14 AM.jpeg
Celine Radder.jpeg
proefschrift Dick.jpg
Dick jong.jpeg
Ultrasonography and Doppler in the Management of Red Cell Alloimmunized Pregnancies

Op 25 november 1993 promoveerde Dr. Dick Oepkes op echografie en Doppler in het beleid bij zwangerschappen met HZFP. Dr. Oepkes liet tijdens zijn promotieonderzoek middels een multicenter studie zien dat Dopplermetingen van de piek-snelheid van de systolische bloedstroom in de middelste hersenslagader van de foetus een veilige, non-invasieve manier was om te screenen voor foetale anemie bij zwangerschappen met risico op HZFP. 

bottom of page