top of page

Foetale neurologische afwijkingen bij tweelingen

Foetaletherapie logo 2.png
Diagnose
Wat is een foetale neurologische afwijking?

Wanneer er een afwijking is van de hersenen of het ruggenmerg van het ongeboren kind, wordt dit een foetale neurologische aandoeningen genoemd. Deze afwijkingen kunnen aangeboren zijn (bijvoorbeeld door een genetische oorzaak), of kunnen in de zwangerschap ontstaan (bijvoorbeeld door een bloeding).

Foetale neurologische afwijkingen bij tweelingen

Monochoriale tweelingen hebben een vergroot risico op foetale neurologische afwijkingen door de gedeelde bloedcirculatie. Deze afwijkingen kunnen ontstaan bij een of beide foetussen door aandoeningen zoals TTS of TAPS, maar ook door spontane sterfte van de foetussen. Hierdoor kan zuurstoftekort ontstaan, dat kan leiden tot hersenschade. Ook tijdens een behandeling in de baarmoeder kan er tijdelijk zuurstoftekort ontstaan. Soms is kort na het ontstaan van de aandoening of ingreep al een bloeding zichtbaar in de hersenen van een van beide foetussen, maar soms wordt pas na enkele weken duidelijk dat er een afwijking in de hersenen is ontstaan (zoals te veel vocht, een cyste of verstoorde rijping).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Als er bij echoscopisch onderzoek het vermoeden bestaat op hersenschade, zal er een uitgebreide hersenecho worden verricht. De beelden worden in het team samen met de kinderneuroloog en neonatoloog bekeken en besproken. Zo nodig wordt MRI-scan gemaakt van de zwangere om zo de hersenen van de foetus beter in beeld te kunnen brengen. Vaak gaan er meerdere weken overheen voordat duidelijk is hoe ernstig de schade is, omdat het beeld in de loop van de tijd nog kan verbeteren of verslechteren.

Ouderbegeleiding

Wanneer er een neurologische afwijking wordt vastgesteld bij het ongeboren kind, kan dit grote impact hebben op het leven van (aanstaande) ouders. Om ouders te begeleiden en steunen tijdens deze intensieve en onzekere zwangerschap heeft het LUMC een zeer betrokken ouderbegeleiding beschikbaar. Zij staan de zwangere en haar partner bij tijdens spannende, verdrietige en mooie momenten, en bieden ondersteuning bij logistieke vragen. Zij blijven ook na de geboorte betrokken als het kind op de NICU ligt.

Foetaletherapie logo 2.png
Behandeling

Tijdens de zwangerschap zijn er helaas geen mogelijkheden om de foetale neurologische afwijking te behandelen. In het verdrietige geval dat bij een tweeling één van de kinderen neurologische schade heeft opgelopen, zal het behandelteam de verschillende opties voor het vervolg van de zwangerschap met u bespreken.

Foetaletherapie logo 2.png
Foetaletherapie logo 2.png
Neonatale zorg

Wanneer het kind geboren wordt, zal er verdere diagnostiek verricht worden middels een hersenecho en een MRI. Binnen een multidisciplinair team, met onder andere de kinderneuroloog en neonatoloog, wordt opnieuw gekeken naar de gevolgen van de neurologische schade op het leven van het kind.

Langetermijnzorg

Omdat de hersenen van kinderen nog in staat zijn om bij schade functies over te nemen van afgestorven hersencellen, kan het lastig zijn om een uitspraak te doen over de gevolgen die de schade voor het kind zal hebben. Kinderen waarbij sprake is van neurologische aandoeningen zullen wordt vervolgd door de kinderarts. De langetermijnuitkomst van kinderen met neurologische schade is afhankelijk van ernst en type van de schade.

Hersenecho.jpeg
bottom of page