top of page

HIP studie

Categorie: Onderzoek naar FNAIT

In Nederland worden zwangere vrouwen gescreend op antistoffen tegen rode bloedcellen. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedarmoede of geelzucht bij de baby. Er kunnen ook antistoffen tegen bloedplaatjes aanwezig zijn in het bloed van de zwangere vrouw. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedingsproblemen bij de baby.

 

We willen graag weten of we de problemen door antistoffen tegen bloedplaatjes kunnen voorkomen. Hiervoor is eerst een antwoord nodig op deze vragen:

  • Hoe vaak zijn er antistoffen tegen bloedplaatjes in het bloed van zwangere vrouwen aanwezig?

  • Hoe vaak treden in Nederland deze bloedingsproblemen bij baby's op?

  • Welke baby’s hebben een verhoogde kans?

  • Kunnen we de bloedingsproblemen voorspellen met een bloedtest?

  • Hoe kunnen we deze bloedingsproblemen bij baby’s voorkomen?

 

De HIP-studie kan antwoord geven op deze vragen. Hiervoor hebben we de hulp van verloskundigen, artsen en zwangere vrouwen nodig. Met uw deelname kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan dit onderzoek.

Voor meer informatie over de HIP studie, klik hier

Coördinerende onderzoekers

Prof. dr. Dick Oepkes, gynaecoloog, afdeling verloskunde LUMC
Mw. prof. dr. C. Ellen van der Schoot, arts en manager Experimentele Immunohematologie Sanquin
Mw. prof. dr. Masja de Haas, arts en manager Immunohematologische Diagnostiek Sanquin
Drs Dian Winkelhorst, arts-onderzoeker Sanquin / LUMC
Drs T.W. de Vos, arts-onderzoeker Sanquin / LUMC

Prof. E. Lopriore, neonatoloog

Logo-HIP-studie.png
bottom of page