top of page

Follow-up na foetale therapie

Niet alleen de eerste periode na de geboorte van het kind vinden wij belangrijk, maar ook de verdere ontwikkeling van uw kind na een foetale behandeling. Daarom willen wij de kinderen op vaste momenten uitnodigen op onze follow-up polikliniek Neonatologie. 

Follow-up Thijs.png
Welke kinderen komen in aanmerking?

Alle kinderen die na een foetale behandeling na minder dan 30 weken zwangerschap en/of te licht (onder het tiende percentiel en minder dan 1500 gram) voor de duur van de zwangerschap worden geboren, ontvangen een uitnodiging voor een controle op de leeftijd van 6 maanden, 12 maanden, 2 jaar, 5½ jaar en 8 jaar (5 controle momenten).  

Follow-up onderzoek.png

De kinderen die na de foetale behandeling na meer dan 30 weken zwangerschap worden geboren en meer dan 1500 gram wegen (boven percentiel 10) bij de geboorte, ontvangen een uitnodiging voor een controle op 2 jaar, 5½ jaar en 8 jaar (3 controle momenten).

Tijdens deze controle-momenten kijken een kinderarts, kinderfysiotherapeut en/of kinderpsycholoog naar de ontwikkeling van uw kind en zijn we er voor uw vragen. Alle controles zijn volgens de Landelijke richtlijn Neonatale Follow-up (LNF).

Doel van de follow-up

Meestal ontwikkelen kinderen die tijdens de zwangerschap zijn behandeld zich goed. Soms loopt de ontwikkeling anders of zijn er problemen met bewegen, gedrag of op school. Dan is het belangrijk om dit op tijd vast te stellen en zo nodig te starten met begeleiding. In het patiëntportaal van het kind is hierover meer informatie te vinden. Ook willen wij, als zorgverlener, blijven leren en verbeteren om zo goed mogelijk voor de behandelde kinderen en ouders te kunnen zorgen. 

Klik hier voor de folder over follow-up van de afdeling Neonatologie van het LUMC

Folder NICU follow up.png
Wanneer het kind niet in het LUMC geboren is

Indien het kind wordt geboren in een ander ziekenhuis dan het LUMC, dan kan het zijn dat deze follow-up controles plaatsvinden in het ziekenhuis waar het kind is geboren. In dat geval is het niet nodig om ook nog naar het LUMC te komen voor dezelfde controles, maar vragen wij deze gegevens graag op bij de behandelend arts. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Contact

U bent uiteraard altijd welkom in het LUMC, ook als u alleen vragen of opmerkingen heeft. U kunt ons bereiken op polineon@lumc.nl of via het patiëntportaal van uw kind. U kunt via uw patiëntportaal, met een machtiging, terecht in het portaal van uw kind. Machtiging is aan te vragen via deze link.

bottom of page