top of page

Unity & Clarity study

Categorie: Onderzoek naar hemolytische ziekte

Unity Studie

De Unity studie is een fase 2 studie met als doel om een beter beeld te krijgen van de veiligheid, werkzaamheid en werkingsmechanismen van een potentieel medicijn (Nipocalimab of M281) bij vroege Hemolytische Ziekte van Foetus en Pasgeborene (HZFP) te evalueren. HZFP is het gevolg van bloedgroepantagonisme, waarbij antistoffen gevormd door de moeder een bloedarmoede bij het ongeboren kind kunnen veroorzaken. Deze studie richt zich op hoog-risico zwangerschappen waarbij er een in een vroege fase van de zwangerschap een ernstige foetale anemie kan ontstaan. Hiervoor gelden strikte criteria. Dit onderzoek vindt plaats in zeventien centra in de Verenigde Staten en Europa en wordt geleid door Janssen Pharmaceutica. (NCT nummer: NCT03842189).

 

Clarity Studie

De Clarity studie loopt tegelijkertijd met de Unity studie. Echter, de Clarity studie is gericht op verkrijgen van informatie over het normale verloop van zwangerschappen met vroege en ernstige HZFP. Bij deze studie wordt géén medicijn onderzocht. Dit onderzoek vindt ook plaats in de zeventien centra. (NCT nummer: NCT03755128)

Zowel de Unity als de Clarity studie zijn gesloten voor deelname in juli 2022. De resultaten moeten nog volgen.

Betrokken onderzoekers:

Dr. Joanne Verweij, gynaecoloog-perinatoloog LUMC

Drs. Derek de Winter, promovendus LUMC en Sanquin

Prof.dr. Enrico Lopriore, neonatoloog LUMC

bottom of page